Kategorie

RegulaminRegulamin sklepu internetowego Skład Łazienek :

 
Strony transakcji

Klient -stroną dokonującą zakupów w sklepie SkladLazienek.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Sprzedawca -stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego www.skladlazienek.pl.


ADRES SKLEPU INTERNETOWEGO www.skladlazienek.pl
ul.Jagiellońska 88
 Teren FSO wjazd od ul.Kotsisa brama obok strzelnicy , box 5
00-992 Warszawa
 

 

 

Oferta sklepu 

Wszystkie ceny podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad, chyba że opis stanowi inaczej.
Towary posiadają gwarancje producentów i są w oryginalnych opakowaniach.
Do każdego zakupu dołączany jest dowód sprzedaży : faktura Vat .
W przypadku gdy wysyłka następuje z innego miejsca niż siedziba firmy wtedy fakturę wysyłamy listownie Pocztą Polską.
 
Kopię podpisanej faktury należy odesłać niezwłocznie na adres sklepu.Dziękujemy !
 
Zamówienia
 
Zamówienia należy składać korzystając z :
automatycznego  formularza zakupu na stronie sklepu  www.skladlazienek.pl   przez 7 dni w tygodniu ,24h na dobę
bez konieczności logowania się
poprzez umieszczenie produktu w koszyku.
 
Klient składając zamówienie przyjmuje ofertę sklepu www.skladlazienek.pl
Sklep niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 
Realizacja zamówień

Niektóre towary mogą zostać  naszykowane bezpłatnie do odbioru osobistego z magazynu sklepu.
lub
dostarczone pod wskazany przez zamawiającego adres
na terenie Polski za pośrednictwem poczty , firmy kurierskiej
lub
  przewoźnika z którym mamy podpisaną umowę o współpracy.

W trosce o Państwa towar oraz wzajemny komfort prosimy o zapoznanie się z tekstem poniżej:

Przy odbiorze przesyłki prosimy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, w szczególności czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie przesyłki podczas odbioru paczki. Przesyłkę (nawet widocznie uszkodzoną) należy odebrać i sprawdzić w obecności dostawcy. W przypadku wykrycia uszkodzenia , kupujący powinien zażądać od dostawcy (kuriera) spisania protokołu szkody (reklamacyjnego). Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie i podpisanie wspólnie z dostawcą protokołu szkody (reklamacyjnego). Informacje dotyczące reklamacji lub uszkodzeń wpisujemy wyłącznie na oddzielnym protokole szkody (reklamacyjnym) który ma obowiązek posiadać dostawca  , nie na liście przewozowym.  Brak protokołu szkody (reklamacyjnego) jest równoznaczny z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji z tytułu uszkodzeń i braków powstałych w dostawie.
Wszystkie dostawy gabarytowe realizowane są na paletach i pół paletach z dodatkowym ubezpieczeniem na czas transportu. Przewoźnik dowozi palety lub pół palety do miejsca do którego można dojechać samochodem dostawczym
w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku .W dniu dostawy - w godzinach porannych ,następuje awizacja dostawy SMS na podany numer telefonu kontaktowego przy składaniu zamówienia.
 

      Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy właściwie dla wybranego sposobu dostawy .  Opłata obejmuje jedno doręczenie . W przypadku kolejnych prób doręczenia może zostać naliczona dodatkowa opłata 15-30 netto  zależna od wartości przesyłki i odległości od magazynu spedytora.

Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i rozmiarów przesyłki.

 

                                                          ODBIÓR OSOBISTY WYBRANYCH TOWARÓW :

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.30.
ul.Jagiellońska  88 
00-992  Warszawa
teren FSO wjazd od ul.Kotsisa
brama obok strzelnicy , box 5


Zwrot towaru
 
   Gwarantujemy prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny.     Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od zakupu towaru ( 16 dni kalendarzowych liczonych od daty na dokumencie sprzedaży - faktury vat). Towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu należy odesłać na własny koszt do  magazynu : Warszawa 00-992 ul.Jagiellońska 88  .Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być  nieuszkodzony oraz w stanie niezmienionym i w oryginalnych opakowaniach.
  Nie przyjmujemy zwrotów towarów : rozpakowanych i sklejanych fabrycznych woreczków montażowych,kartonów fabrycznych poklejonych kolorową taśmą pakowną np. : szarą , produktów pozbawionych fabrycznej folii termokurczliwej np. : deski wc .    Nie przyjmujemy zwrotów części zamiennych .
W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru lub obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania zostanie potrącona od kwoty ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego.
     Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto po otrzymaniu podpisanej  papierowej kopii faktury korygującej .
 Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną przez siebie kopię korekty faktury.
 Dokument ten jest niezbędny  do otrzymania zwrotu należności z tytułu korekty faktury .
    Zwrot następuje przelewem w ciągu 10 dni od daty otrzymania podpisanej korekty faktury, na konto wskazane przez Klienta      w podpisanym  oświadczeniu o odstąpieniu.   
     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi , w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana lub sprowadzana według specyfikacji i na życzenie klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb  .   
     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom nie przedsiębiorcom.

Definicje:
Konsument - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 Art. 22¹ . Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 Art. 43¹. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient - 1) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych , pełnoletnia, a także 2) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.Formularz zwrotu do pobrania
tutaj.

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj.
 
 

Postanowienia końcowe

 Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

        W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zawartość sklepu internetowego Skład Łazienek nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Opisy produktów  prezentowanych na stronie www.skladlazienek.pl są  zgodne z danymi i parametrami katalogowymi producentów .          Właściciel sklepu www.skladlazienek.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

   Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Skład Łazienek danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

         Dane klienta zostaną wykorzystane przez firmę Skład Łazienek wyłącznie w celu finalizacji procesu zamówienia i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

        Składając zamówienie kupujący udziela sprzedawcy  Skład Łazienek pełnomocnictwa do zawarcia umowy
o świadczenie usług  pocztowych , transportowych  , przewozowych w jego imieniu i na jego rachunek.

      Właścicielem  sklepu  internetowego  Skład  Łazienek  jest   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   wpisana   do   rejestru   sądowego   pod   numerem   KRS   0000227362   ,    Regon    140012724    ,   NIP   5213326509    ,    konto   bankowe   numer   :   86 1090 1694 0000 0001 0348 6556